Pravidla soutěže

RADIOTALENT / OBJEV ROKU RADIA HANÁ

CELOSTÁTNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ KAPELY


Článek I

Úvodní ustanovení

Tato pravidla soutěže jsou jedinými závaznými pravidly pro účast v soutěži Radiotalent / Objev roku Radia Haná (dále jen „Soutěž“), jejich splnění je podmínkou účasti ve výše uvedené soutěži a upravují otázky vzniku a trvání, účasti v soutěži, ukončení účasti a nároků vyplývajících z účasti v soutěži.

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Radio Haná, s.r.o., nahrávací studio TA-Musica a kapela O5 a Radeček – dále jen „organizátor“.

V 7.ročníku soutěže tzn. v roce 2024 jsou vyhlašovány tyto soutěžní kategorie:

 • Cena veřejnosti objev roku v kategorii POP - pod záštitou Radia Haná
 • Cena veřejnosti objev roku v kategorii ROCK - pod záštitou Radia Haná SkyRock
 • Cena veřejnosti objev roku v kategorii ELECTRO - pod záštitou Radia Metropole
 • Cena poroty – Radiotalent Radia Haná

Patronem soutěže je hudební skupina O5 a Radeček.


Článek II

Struktura a průběh soutěže

1. Přihláška soutěžících

Termín pro přihlášení: 1.-31.3.2024

Soutěžící vyplní přihlašovací formulář na webových stránkách www.radiotalent.cz nebo pošle přihlášku se svou prezentací na e-mail: info@radiotalent.cz a to do 31.3.2024.

Prezentace / přihláška musí obsahovat:

 • ukázku tvorby v MP3, odkaz na YouTube apod. (ukázková tvorba v kategorii POP musí být zpívaná v českém jazyce, v kategorii ROCK a ELECTRO lze i cizí jazyk)
 • stručné informace o kapele (zajímavosti, něco z historie, o členech, proč děláte muziku, co vás na kapele baví…)
 • kvalitní foto
 • spolehlivý kontakt na zástupce kapely (celé jméno, telefon, e-mail)
 • odkaz na video – klipy, záznam vystoupení (nepovinné)

2. Hlasování o Cenu veřejnosti v kategorii POP/ROCK/ELECTRO

Termín hlasování: 15.4. - 10.5.2024

Do hlasování o Cenu veřejnosti jsou zařazeni v každé kategorii všichni přihlášení interpreti splňující stanovené soutěžní podmínky.
Od 15.4. do 10.5. probíhá internetové hlasování fanoušků a široké veřejnosti na webu www.radiotalent.cz.

Vítězem Ceny veřejnosti v dané kategorii se stane interpret s nejvyšším počtem obdržených hlasů.

Výsledky hlasování, tzn. počet obdržených hlasů a pořadí jednotlivých interpretů, budou na webu zveřejněny po oficiálním vyhlášení výsledků na finálovém večeru tzn. ne dříve než 30.5.2024.

3. Cena poroty – Radiotalent Radia Haná

Odborná porota vybírá ze všech přihlášených interpretů 3-6 finalistů bez ohledu na zařazení do jednotlivých hudebních kategorií POP/ROCK/ELECTRO, kteří se osobně odprezentují na finálovém večeru a budou se ucházet o Cenu poroty – Radiotalent Radia Haná.

O zařazení / nezařazení do osobní prezentace a živého koncertního vystoupení na finálovém večeru budou všichni soutěžící informováni prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou v přihlášce a to nejpozději do 30.4.2024.

4. Finále / Finálový večer

Termín finálového večera: 30.5.2024

V průběhu finálového večera odehrají finalisté vybraní odbornou porotou živý koncert, na základě kterého odborná porota vybere vítěze Ceny poroty - Radiotalent Radia Haná. Finálový večer se uskuteční 30.května 2024 v Bounty Rock Cafe v Olomouci.

Na finálovém večeru budou vyhlášeny i výsledky internetového hlasování o Ceny veřejnosti v jednotlivých kategoriích. Tzn. bude vyhlášena Cena veřejnosti objev roku Radia Haná, Cena veřejnosti objev roku Radia SkyRock a Cena veřejnosti objev roku Radia Metropole.


Článek III

Účast v soutěži

 1. Radiotalent / Objev roku je moderně pojatá celostátní soutěž pro hudební skupiny, dua či jednotlivce ve věkovém limitu všech členů daného uskupení od 18 do 30 let (dále jen „soutěžící“).
 2. Do kategorie POP a ROCK se mohou hlásit pouze hudební skupiny a dua.
  Do kategorie ELECTRO se mohou hlásit hudební skupiny, dua i jednotlivci.
 3. Podmínkou pro získání postavení soutěžícího je pravdivé a úplné vyplnění a doručení přihlašovacího formuláře organizátorovi soutěže v termínu uvedeném v článku II. odst. 2.1.
 4. Soutěž je určena pouze amatérským soutěžícím.
 5. Soutěžící se prezentují se svojí autorskou tvorbou.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o dalším setrvání soutěžícího v soutěži a o jeho dalším účinkování v projektu tak, aby byl zachován cíl sledovaný soutěží a její účel s tím, že není povinen soutěžícímu sdělit důvod rozhodnutí.
 7. Soutěžící se zavazuje bezpodmínečně dodržet podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže. 
 8. Účast v Soutěži je bezplatná a dobrovolná.

Článek IV

Hodnocení, odborná porota

 1. Cena veřejnosti – Hodnocení výkonů a rozhodování o výsledném pořadí soutěžících probíhá na základě internetového hlasování na webových stránkách www.radiotalent.cz.
 2. Cena poroty - Radiotalent Radia Haná - Hodnocení výkonů a rozhodování o postupu soutěžících do finále soutěže tzn. na živé koncertní vystoupení je plně v kompetenci odborné poroty. Odborná porota je složená z producentů, manažerů a hudebních profesionálů. Stejná odborná porota vybírá na finálovém večeru celkového vítěze Radiotalent Radia Haná. Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat.
 3. Odborná porota pro ročník 2024:
  Daniel Kašpar – producent, majitel nahrávacího studia TA-Musica
  Ondřej Polák – baskytarista skupiny O5 a Radeček, hudební skladatel
  Marek Berger – programový ředitel Radia Haná, spolumajitel eventové agentury Forsberg
  Marcell - zpěvák, producent, skladatel
  Čestný porotce - jméno bude upřesněno

Článek V

Výhry v soutěži

 1. Účast v soutěži nezakládá nárok na jakékoliv finanční plnění ze strany organizátora.
 2. Výhry nelze vyměnit a nelze za ně požadovat finanční ekvivalent.
 3. Rozhodnutí o udělení výhry je rozhodnutím organizátora soutěže. Organizátor je kdykoliv oprávněn změnit rozsah a obsah výhry.
 4. Organizátor je oprávněn výhru nahradit výhrou srovnatelnou (jak ve vztahu k druhu výhry, tak k její hodnotě), pokud z jakýchkoliv důvodů nebude možné níže specifikovanou výhru zajistit.
 5. V případě odmítnutí přijetí výhry nebo přijetí výhry s výhradou, nárok soutěžícího na výhru v celém rozsahu zaniká a udělení výhry je předmětem dalšího rozhodnutí organizátora.
 6. Na výhry v soutěži nevzniká právní nárok, vymáhání účasti a výher soudní cestou je vyloučeno.
 7. Vítěz v jednotlivých kategoriích získá po splnění podmínek těchto pravidel výhru v určené výši – viz. níže:

1. Cena pro vítěze kategorie Cena veřejnosti objev roku v kategorii POP:

Hudební promo v hodnotě 50.000,- Kč (Padesáttisíc korun českých), které zahrnuje:

 • promo kampaň a nasazení singlu do vysílání na nejposlouchanějším regionálním rádiu – Radio Haná
 • rozhovor a promo na regionálních webech REJ.cz a Report.cz
 • po vzájemné dohodě vystoupení na akci agentury Forsberg
 • doporučení na hudební vydavatelství

2. Cena pro vítěze kategorie Cena veřejnosti objev roku kategorie ROCK:

Hudební promo v hodnotě 50.000,- Kč (Padesáttisíc korun českých), které zahrnuje:

 • promo kampaň a nasazení singlu do vysílání na rádiu Radio Haná SkyRock
 • rozhovor a promo na regionálních webech REJ.cz a Report.cz
 • po vzájemné dohodě vystoupení na akci agentury Forsberg
 • doporučení na hudební vydavatelství

3. Cena pro vítěze kategorie Cena veřejnosti objev roku kategorie ELECTRO:

Hudební promo v hodnotě 50.000,- Kč (Padesáttisíc korun českých), které zahrnuje:

 • promo kampaň a nasazení singlu do vysílání na rádiu Radio Metropole
 • rozhovor a promo na regionálních webech REJ.cz a Report.cz
 • po vzájemné dohodě vystoupení na akci agentury Forsberg
 • doporučení na hudební vydavatelství

4. Cena poroty - Radiotalent Radia Haná:

Hudební promo v hodnotě 250.000,- Kč (Dvěstěpadesáttisíc korun českých), které zahrnuje:

 • jeden víkend v profesionálním studiu TA-MUSICA, kde natočíte singl pod producentským vedením O5 a Radeček (nahrání autorské písně s českým textem, maximální délka 4:00)
 • promo kampaň na frekvencích Radio Haná (dle zaměření vítěze)
 • natočení videoklipu
 • nasazení singlu do vysílání Radia Haná / Radio Haná Skyrock / Radio Metropole (dle zaměření vítěze)
 • pozvání od kapely O5 a Radeček k vystoupení na prestižním festivalu Džemfest
 • rozhovor a promo v deníku BLESK
 • rozhovor a promo na regionálních webech REJ.cz a Report.cz
 • doporučení na hudební vydavatelství


Článek VI

Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže či některé její kategorie, nebo vyloučení jakéhokoli účastníka ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže.
 2. Organizátor má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže účastníky a také rozhodnout o změně zařazení účastníka do soutěžní hudební kategorie dle posouzení jeho tvorby.
 3. O všech otázkách neupravených těmito pravidly soutěže je oprávněn rozhodovat organizátor, rozhodnutí organizátora ve věcech soutěže a účasti soutěžícího v soutěži je závazné. Proti rozhodnutí organizátora není opravný prostředek, rozhodnutí organizátora je konečné.

Článek VII

Ostatní ustanovení

 1. Účast v soutěži zahrnující i účinkování na finálovém večeru Soutěže i při dalších aktivitách spojených se soutěží nezakládá mezi organizátorem a soutěžícím pracovní poměr, proto tento vztah nepodléhá pracovněprávním předpisům a neopravňuje soutěžícího požadovat od organizátora mzdu, sociální výhody ani jiné nároky.
 2. Osobní přítomnost soutěžících vybraných odbornou porotou na finálovém večeru dne 30.5.2024 je povinností soutěžícího, přičemž soutěžící bude řádně připraven předvést soutěžní výkon.
 3. V případě že soutěžící uvede nesprávné údaje v jakémkoli dokumentu v souvislosti s jeho účastí v soutěži, je si vědom toho, že organizátor je oprávněn soutěžícího neprodleně ze soutěže vyloučit.
 4. Soutěžící nesmí svým dílem vyjadřovat nesnášenlivost týkající se pohlaví a genderové identity, věku, sexuální orientace, postižení, fyzického vzhledu, tělesné velikosti, rasy a etnicity, národnosti, náboženství, apod. či podněcovat k násilí.
 5. Soutěžící koná v souladu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé Soutěže, fair play a dobrých mravů.

Článek VIII

Zpracování osobních údajů

 1. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce a to minimálně v rozsahu titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, email.
 2. Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje bezvýhradně dodržovat tato pravidla soutěže. Nerespektování pravidel Soutěže má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže a zánik nároku na ceny. Výše uvedený souhlas je vyjádřením souhlasu soutěžícího s bezúplatným použitím osobních údajů soutěžícího v rozsahu (titul, jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech organizátora i v internetovém prostředí, pro účely jejich marketingového využití, souhlas se vztahuje i na jejich zvukové a obrazové záznamy. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, je podmínkou pro vyhodnocení této soutěže a pro úspěšné uplatnění nároku na výhru v této soutěži.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

 1. Každý účastník se účastí v Soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy Organizátora.
 2. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na adresu „info@radiotalent.cz“.
 3. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.3.2024.